Chovatelský řád

Chovatelský řád Českého klubu německých ovčáků


1. Všeobecně.

Chovatelský řád Českého klubu německých ovčáků (KNO) má za úkol podporovat plánovitý chov německých ovčáků a řídí veškerou chovatelskou činnost. Je součástí stanov a je závazný pro všechny členy klubu. Pokud není v tomto řádu uvedeno,platí ustanovení chovatelského řádu FCI a ČMKU .

2. Chovatel.

2.1. Právo chovat.

Členství v Klubu NO je základním předpokladem pro majitele a držitele německých ovčáků, kteří chtějí využívat plemenné knihy. Chovatelem je držitel chovné feny v době vrhu, jehož chovatelská stanice byla řádně zaregistrována. Převod práva chovu je rovněž možný při prodeji nakryté feny. V tomto případě je třeba plemenné knize (dále jen PK) s přihláškou zápisu štěňat (dále jen PZŠ) předložit:

2.2. Chovatelský nájem.

Nájem (pronájem) feny za účelem chovu je možný. Ten, kdo si fenu pronajal, musí splnit podmínky, které jsou uvedeny níže, namísto chovatele. Plemenné knize je nutné předložit nejpozději s přihláškou zápisu štěňat nájemní smlouvu (formulář) a potvrzení o krytí.

3. Poradci chovu a kontrola chovu.

3.1. Poradci chovu jsou:

Náplň funkce poradce chovu příslušného stupně pro plemeno NO:
Do funkce poradce chovu německého ovčáka jsou jmenováni nebo voleni členové klubu, kteří po stránce odborné i morální mají předpoklady pro výkon výchovné i osvětové činnosti v rámci svého teritoria. Zabezpečují řízení chovu ve smyslu požadavků řádů a pokynů schválených pro řízení chovu NO, zejména:

3.2. Okresní poradce chovu.

Je jmenován krajskou pobočkou KNO pro příslušný okres. Ve své činnosti vychází z ustanovení platných řádů klubu a dalších pokynů pro řízení chovu. Je členem chovatelské komise při krajské pobočce KNO příslušného kraje.

3.3. Krajský poradce chovu.

Je volen konferencí krajské pobočky KNO příslušného kraje pro dané volební období. Je členem výboru krajské pobočky a chovatelské komise KNO. Při výkonu funkce zejména:

3.4. Ústřední poradce chovu.

Je volen konferencí klubu německých ovčáků pro dané volební období. Při výkonu funkce zejména:

3.5. Tetovači.

V zájmu identifikace se štěňata v rámci klubu tetují. Tetování je předpoklad pro zápis štěňat do plemenné knihy. Pro tetování štěňat jmenuje klub tetovače. Tetovač může být shodný s OPCH. Tetovač nesmí tetovat vlastní vrh.

4. Chovnost a předpoklady chovnosti.

4.1. Chovnost - rozlišují se:

4.2. Chovnost - rozlišují se:

4.3. Předpoklady pro chov přistupující k požadavkům uvedených v odstavci 4.2. jsou:

5. Dysplasie kyčelního kloubu.

5.1. Všeobecně.

Dysplasie kyčelního kloubu je chorobná změna utváření kyčelního kloubu. Projevy nemoci jsou různé, plynule přecházející od formy lehké až po těžkou.

5.2. Opatření v rámci klubu.

6. Udržování úrovně a podpora rozvoje chovu.

6.1. Plemenná kniha.

Jsou v ní zapsáni všichni němečtí ovčáci, kteří vyhověli stanoveným podmínkám. Zapisovat do ní své odchovy mohou jen osoby starší osmnácti let. Aby mohla co nejlépe sloužit chovu, musí plemenná kniha zachycovat všechna k plemeni náležející zvířata, která splňují podmínky k zápisu do ní, i kdyby se později mělo dokázat, že se některé z nich k dalšímu chovu nehodí. Je nutno zachytit i takovéto psy, neboť je to předpoklad k získání vyčerpávajících poznatků o dědičnosti. Z plemenné knihy vychází průkaz původu psa, který vypovídá nejen o jménech a původu předků, ale i o jejich pracovní upotřebitelnosti. Informuje též o sourozencích, zbarvení, stupni vycvičenosti, výsledcích dosažených na výstavách a bonitacích rodiči, prarodiči a jejich sourozenci.

6.2. Kniha bonitací.

Bonitací se rozumí výběr zvířat pro chov, vhodných k rozvoji chovu a zachování plemene a to jak po stránce anatomické, tak výkonnostní. Kniha bonitací doplňuje plemen. knihu a ve spojení s ní, jakož i výsledky výstav a zkoušek, napomáhá cílevědomému chovu. Bonitace se uskutečňuje podle zvláštních pravidel (bonitační řád).

6.3. Kartotéka výkonnosti.

Zachycuje všechna, do plemenné knihy zapsaná nebo v registračním seznamu uvedená zvířata, která se zúčastnila nějaké zkoušky z výkonu, uznávané klubem. Zaznamenává vedle jména odpovídajícího plemenné knize také číslo zápisu v plemenné knize nebo v seznamu registrovaných jedinců, označení zkoušky a její celkové hodnocení, ale i výsledky dílčí (stopa, poslušnost, obrana).

6.4. Kartotéka výstavních výsledků.

Zachycuje psy zapsané v plemenné knize, kteří se zúčastnili nějaké výstavy uznávané klubem. Kromě jména odpovídajícího plemenné knize zaznamenává také ocenění získané na výstavě.Mohlo by Vás také zajímat:

Bonitační řád - Bonitační řád Českého klubu německých ovčáků

Výstavní řád - Výstavní řád Českého klubu německých ovčáků

Aktuality

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

15.7.2017

Capri Blu Mini Sherak

naše mladá fenka miniaturního bullteriéra Capri Blu Mini Sherak složila zkoušku ZOP, ZZO a také canisterapeutické zkoušky

1.7.2017

Adios Amigos Mini Sherak

náš plně testovaný chovný pes miniaturního bullteriéra Adios Amigos Mini Sherak ve svých 3 letech opakovaně absolvoval veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravý, vhodný k chovu - udělen CZDR II.

23.5.2017

Avallon Beauty Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Avallon Beauty Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

23.5.2017

Asmine Belle Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Asmine Belle Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

20.5.2017

Afinity Blue Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Afinity Blue Mini Sherak - matka našeho vrhu E-Mini Sherak - opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.5.2017

Captain Hope Mini Sherak

mladý pejsek miniaturního bullteriéra Captain Hope Mini Sherak - na své první výstavě ve Finsku získal skvělé ocenění V1, CAJC, BOJ, BOS

5.5.2017

B-Mini Sherak

všichni jedinci z tohoto vrhu absolvovali veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravý/á, vhodný/á do chovu, celý vrh je tedy plně testovaný s ověřenou parentitou

5.5.2017

Bonjour Madame Mini Sherak

naše fenka miniaturního bullteriéra Bonjour Madame Mini Sherak absolvovala veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu, je tak nyní plně testovaná


Novinky na webu

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.3.2017

T-3 Sherak

fotogalerie vrhu - přidány nové fotografie psa Tiger Sherak ve 3 letech

2.11.2016

C´est la Vie Mini Sherak

mladá fenka miniaturního bullteriéra C´est la Vie Mini Sherak - přidány aktuální fotografie

7.9.2016

Romance Sherak

naše chovná fena Romance Sherak, matka několika našich vrhů a také matka našeho chovného psa Vinty Sherak - přidána aktuální fotografie z 13 let věku

Vítejte na sherak.cz

Odkazy

doporučujeme Vám:

veterinární péče e-shopSHERAK

chovatelská stanice německých ovčáků a miniaturních bullteriérů

Rooseveltova 1512 Říčany 251 01