Potvrzení parentity pomocí DNA profilu

K čemu je nám testování DNA u bullteriérů vlastně dobré? A jak vůbec souvisí s testováním zdraví? Přečtěte si více v tomto článku.

Potvrzení parentity pomocí DNA profilu

V poslední době se čím dál více hovoří o testování zdraví bullteriérů a některé testy a zdravotní vyšetření jsou již povinné (viz. podmínky chovnosti MBT a BT), bohužel se ale objevilo i falšování výsledků těchto testů a s ním snaha takovým podvodům zamezit (zpětná vazba od veterinářů, ověřování pravosti testů). Žádným způsobem však zatím není ošetřena kontrola, zda údaje o rodičích a původu jedince odpovídají skutečnosti. Ověření původu pomocí DNA je dnes již běžná praxe u řady plemen psů, koček, koní i hospodářských zvířat a základní myšlenkou je nastavení takového systému, který zamezí možným podvodům a manipulaci s původem zvířat.

Pro názornější vysvětlení uvedu příklad - zkuste si představit následující situaci: koupíte si štěňátko ze skvělého spojení po plně testovaných rodičích, děláte si naděje na jeho výstavní úspěchy a později i uplatnění v chovu a vůbec nepochybujete o tom, že veškerá zdravotní vyšetření dopadnou výborně. Co když ale otcem tohoto štěňátka je úplně jiný pes, než je uveden v PP? Co když fenu nakryl (případně překryl) jiný pes? Pes, který vůbec není chovný, není ani testovaný či je dokonce nemocný, ale Vy nemáte šanci to zjistit? A v 15 měsících věku na BAER testu zjistíte, že je Váš pes hluchý, nebo u něj bude odhaleno PKD, dědičné a smrtelné onemocnění ledvin? Co když Váš MBT onemocní nevyléčitelnou primární luxací čočky? A to vše jen proto, že nebylo možné jakkoliv ověřit pravost údajů v PP, ověřit rodiče.

Pak přijde na řadu otázka: Šlo tomu nějak předcházet?

Ano, pomocí DNA

Ověřením DNA profilu jedince srovnáním s DNA profily obou rodičů.


Jakým způsobem takovéto ověření probíhá? Jak získám vzorek DNA svého psa? A co je to DNA profil? Jak je možné ověřit parentitu u mého psa? Kolik to stojí? Na všechny tyto otázky se pokusím v tomto článku odpovědět, nejprve tedy stručně několik základních informací...

Co je vlastně DNA profil?

K čemu DNA profil slouží?

Jak se získá vzorek DNA?

Jak probíhá odběr?

Co je databáze DNA profilů a k čemu je dobrá?

Co znamená potvrzení parentity?Zdravotní testy a DNA

Na ČLSCH 2013 se udělal obrovský krok kupředu co se zdravotních testů týče (povinně BAER test a test na PKD). Je tedy zcela zřejmé, že nám není lhostejné zdraví našich psů a fen i jejich potomků, chceme se jím zabývat a chceme chovat na zdravých jedincích. Zdravotní testy jsou obrovským přínosem v chovu bullteriérů, pokud by ale nadále mohlo docházet k podobným situacím, jako jsem popsala výše, k čemu nám bude selekce pomocí zdravotních testů, když stále bude možné překrýt fenu nechovným či dokonce nemocným psem a dále tak produkovat nemocná zvířata?

Ráda bych, aby se majitelé chovných jedinců začali více zajímat o zdraví dalších generací bulteriérů nejen testováním zdraví, ale i kontrolou původu – ověřením rodičů pomocí jejich DNA profilů.

Databáze DNA profilů

Každý z nás již nyní může svému psu či feně nechat vytvořit DNA profil a tento dát k dispozici pro ověření parentity jeho potomků. Navíc bude-li všemi používána stejná laboratoř, bude automaticky vedena i databáze všech vytvořených DNA profilů. Někteří z nás již se svými psy odběry a testy DNA podstoupili, po rozkliknutí obrázku můžete vidět, jak takový DNA profil vypadá:

Potvrzení parentity pomocí DNA profilu

Pokud krycí pes poskytne svůj DNA profil a majitel feny, který si tohoto psa vybere ke krytí, udělá totéž, pak tento chovatel může zájemcům o štěňata nabídnout vrh s možností ověření parentity. A pokud vím, zatím u nás žádný takový vrh bulteriérů ještě nebyl odchován. První, o kterém vím, je můj vrh MBT. Tak, jako se nyní chovatel rád pochlubí zdravotními testy svých odchovů, bude se moci pochlubit i ověřeným původem svých štěňátek. Po rozkliknutí obrázku se opět můžete podívat, jak vypadá potvrzená parentita štěněte:

Potvrzení parentity pomocí DNA profilu

Pevně věřím, že drtivá většina chovatelů bullteriérů je poctivá, říká se však: "důvěřuj, ale prověřuj", aneb bez kontroly není jistota... Budou-li k dispozici DNA profily rodičů, bude samozřejmě možné ověřit (potvrdit či vyloučit) parentitu štěněte, na druhou stranu jsem přesvědčena, že bude-li v budoucnu možná následná kontrola, chovatel si nedopatření a omyly při krytí jednoduše nedovolí.

Jak vše probíhá a kolik to vlastně stojí?

Pro zjednodušení a sjednocení celého systému prozatím nepovinného testování DNA byla pro stanovení DNA profilu a jeho uložení v databázi vybrána společnost Genomia s.r.o., kterou KABT již nyní využívá pro testy PLL u MBT či test PKD u BT, je tak tedy do budoucna šance na získání určitých výhod či slev při spolupráci KABT s Genomií. Navíc Genomia pracuje metodou dle ISAG (International Society of Animal Genetics), která je v Evropě více využívána, je doporučována FCI a využívá k porovnání až 22 markerů, na rozdíl od metody dle AKC (American Kennel Club) s využívanými jen 8 markery. Více se dočtete zde.

A jak tedy vše probíhá? Majitel nechá svému psu či feně u veterináře odebrat vzorek krve, který po vyplnění žádanky a ověření identity jedince (pomocí čísla čipu, eventuálně tetovacího čísla) veterinář odesílá do laboratoře společnosti Genomia. Zhruba do 2 týdnů jsou výsledky hotové, po zaplacení majitel psa obdrží DNA profil psa/feny a současně je tento DNA profil uložen i v databázi laboratoře, kde je možno ho v budoucnu kdykoliv využít k ověření parentity potomků. Vytvoření DNA profilu zde stojí 1050,- Kč vč. DPH, při 3 a více vzorcích najednou je cena 950,- Kč, přičemž ověření parentity je zahrnuto v ceně. K cenám za vyšetření je dále samozřejmě třeba připočítat cenu za odběr vzorku, která se může lišit (řádově by se mohla pohybovat mezi 100,- až 200,- Kč), a také poštovné za zaslání vzorku. Jde však o jednorázový výdaj, navíc tentýž vzorek krve lze využít současně i k testu na PKD u bulteriérů či na PLL u miniaturních bulteriérů.

Pozn. 1: Pokud tedy např. zašlete do laboratoře vzorek krve Vašeho psa, jeho otce i jeho matky zároveň, za vytvoření DNA profilu každého z nich zaplatíte 950,- Kč a Váš pes tak bude mít jednou pro vždy ověřenu parentitu – potvrzené rodičovství, čili původ. DNA profily těchto jedinců již tedy v databázi zůstanou a bude je možné kdykoliv zdarma použít k ověření parentity jakéhokoliv z jejich dalších potomků.

Pozn. 2: Uvedené ceny odpovídají aktuálnímu ceníku společnosti Genomia s.r.o., pro přehlednost uvádím ještě v tabulce:

test / služba cena testu vč. DPH cena po slevě vč. DPH
DNA profil 1050,- 950,-
archivace DNA 450,- 300,-
PKD 1400,- 1260,-
PLL 1200,- 1080,-


Pevně doufám, že se najde více těch, kteří chápou vážnost tohoto problému, prozatím nepovinné testování DNA podpoří a pomohou tak založit databázi DNA profilů jedinců plemene bullteriér i miniaturní bullteriér, kde bude v budoucnu možné ověřovat parentitu potomků našich současných chovných jedinců.


© Petra Knihová, říjen 2013

Některé z výhod testování vzorků DNA:
Jeden příklad...

Na závěr zde uvedu čistě hypotetický příklad, který se může zdát poněkud "přitažený za vlasy", není však vůbec nereálný a více či méně je možný. Chovatel jede se svou chovnou plně testovanou fenou bullteriéra na krytí za zdravým, rovněž plně testovaným chovným psem, krytí je úspěšné a vše je tak, jak má být. Ihned po návratu domů ale fenu zcela nepozorovaně překryje mladý, zatím neuchovněný pes, kterého má chovatel také doma. Krycí list je vystaven, krytí proběhlo a po 2 měsících se feně narodí krásná štěňátka. Ale kdo je vlastně biologický otec? Je to ten chovný pes, který nakryl fenu jako první, nebo ten druhý, mladý, nechovný? Jsou snad otci oba? Bez DNA testu toto nikdo nemá šanci zjistit, v PP je ale každopádně zapsán ten pes, který je uveden v krycím listě.
A zde je několik možných variant, kde však jedna druhou nevylučuje:

Pokud biologickým otcem je ten druhý, nemocný pes, pak z takového spojení mohou vzejít štěňata hluchá, s polycystickým onemocněním ledvin, v případě MBT navíc ještě mohou onemocnět primární luxací čočky, přestože podle PP jde o vrh po plně testovaných rodičích. A hovořím záměrně o nevědomém a nechtěném překrytí u poctivého chovatele, raději ani nemluvím o možnosti, že chovatel o tomto překrytí věděl, či dokonce o situaci, kdy má chovatel doma více psů a vlastně ani netuší, který z nich jeho fenu nakryl... Protože pak by se také mohlo stát, že v jednom vrhu bude mít každé ze štěňat jiného otce.
Povinný odběr DNA jako podmínka pro zařazení do chovu?

Pokud by odběr vzorku DNA a následné uložení DNA profilu v databázi bylo v budoucnu jednou z podmínek pro zařazení jedince do chovu, vše by pak probíhalo se zápisem do PP. V druhé generaci jedinců s odebraným DNA by pak byla navíc potvrzena parentita srovnáním DNA profilu se vzorky obou rodičů a toto opět uvedeno v PP jako ověřené DNA. U zahraničního krytí by se mohlo stát, že chovný pes z jiné země nebude mít DNA profil k dispozici, tam by tedy došlo k ověření parentity až o generaci později. Pokud však majitel tohoto krycího psa bude ochoten vzorek DNA či DNA profil svého psa poskytnout, může být tento uložen v databázi a být tak dále použiván k ověření paternity všech jeho případných potomků.Máte-li jakékoliv dotazy, prosím, kontaktujte mě buď emailem nebo telefonicky na čísle 777 860 720, ráda vám odpovím a vysvětlím nejasné.

Návod, jak postupovat při odběru DNA, je ve Word dokumentu ke stažení níže, stejně tak lze stáhnout i oba formuláře potřebné k odběru vzorku DNA:

Aktuality

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

15.7.2017

Capri Blu Mini Sherak

naše mladá fenka miniaturního bullteriéra Capri Blu Mini Sherak složila zkoušku ZOP, ZZO a také canisterapeutické zkoušky

1.7.2017

Adios Amigos Mini Sherak

náš plně testovaný chovný pes miniaturního bullteriéra Adios Amigos Mini Sherak ve svých 3 letech opakovaně absolvoval veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravý, vhodný k chovu - udělen CZDR II.

23.5.2017

Avallon Beauty Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Avallon Beauty Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

23.5.2017

Asmine Belle Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Asmine Belle Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

20.5.2017

Afinity Blue Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Afinity Blue Mini Sherak - matka našeho vrhu E-Mini Sherak - opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.5.2017

Captain Hope Mini Sherak

mladý pejsek miniaturního bullteriéra Captain Hope Mini Sherak - na své první výstavě ve Finsku získal skvělé ocenění V1, CAJC, BOJ, BOS

5.5.2017

B-Mini Sherak

všichni jedinci z tohoto vrhu absolvovali veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravý/á, vhodný/á do chovu, celý vrh je tedy plně testovaný s ověřenou parentitou

5.5.2017

Bonjour Madame Mini Sherak

naše fenka miniaturního bullteriéra Bonjour Madame Mini Sherak absolvovala veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu, je tak nyní plně testovaná


Novinky na webu

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.3.2017

T-3 Sherak

fotogalerie vrhu - přidány nové fotografie psa Tiger Sherak ve 3 letech

2.11.2016

C´est la Vie Mini Sherak

mladá fenka miniaturního bullteriéra C´est la Vie Mini Sherak - přidány aktuální fotografie

7.9.2016

Romance Sherak

naše chovná fena Romance Sherak, matka několika našich vrhů a také matka našeho chovného psa Vinty Sherak - přidána aktuální fotografie z 13 let věku

Vítejte na sherak.cz

Odkazy

doporučujeme Vám:

veterinární péče e-shopSHERAK

chovatelská stanice německých ovčáků a miniaturních bullteriérů

Rooseveltova 1512 Říčany 251 01