PLL - primární luxace čočky

Primární luxace čočky neboli PLL (primary lens luxation) je autozomálně recesivní dědičná oční vada vedoucí k oslepnutí, postihuje jedince plemene miniaturní bullteriér.

PLL - primární luxace čočky

Primární luxace čočky

Primární luxace čočky se zkráceně nazývá PLL (primary lens luxation). Při tomto onemocnění dochází k poškození závěsného aparátu čočky a ta se díky tomu stává prostorově nestabilní. V případě genetické podstaty nemoci je samozřejmě tento aparát nedokonale vyvinutý a je jen otázkou času, kdy přestane plnit svoji funkci. Existují i případy sekundární luxace, kdy je příčinou uvolnění čočky úraz apod.
Čočka se může posunout buď dopředu do přední oční komory (přední luxace) nebo dozadu do sklivcové dutiny (zadní luxace), nebo může zůstat postavená našikmo (luxace koňmo). Nejčastější je přední luxace, k zadní dochází v případě ztekucení sklivce. Sklivec má za normálních okolností konzistenci tuhého gelu a čočka je o něj „opřena“. Jeho ztekucení je vždy spojeno s nějakou patologií oka.
V některých případech dojde „jen“ k subluxaci. To je stav, kdy je čočka částečně vychýlená ze své základní pozice (ve fossa patelaris), ale ještě se úplně „neurvala“.
Změna pozice čočky s sebou nese řadu komplikací, které jsou významnější u luxace do přední oční komory. Jsou to: poškození rohovky, bolestivost, zvýšený nitrooční tlak (glaukom), nitrooční zánět, poškození až ztráta zraku. Největší problém představuje právě glaukom, který je typický hlavně pro přední luxaci a luxaci koňmo. V obou případech totiž dochází k pohybu „gelového“ sklivce dopředu a právě posun sklivce může vést k uzavření tzv. odtokového úhlu, který slouží k odvádění komorového moku (tekutina přítomná v přední a zadní oční komoře) z oka. To má za následek zvýšení nitroočního tlaku. Výsledkem je pak poškození sítnice, které je většinou nevratné a vede ke ztrátě zraku.
Plemena zatížená primární luxací patří hlavně mezi teriéry. Jde například o sealyham, lakeland, cairn, bull, Parson Russell a Jack Russell teriéry. Dále je to tibetský teriér (navzdory jménu ale nejde o teriéra), lancashire heeler a border kolie. Onemocnění zjišťujeme klinicky u zvířat ve věku 3-6 let a za primární (geneticky podmíněnou) luxaci ji považujeme tehdy, jde-li o predisponované plemeno a vyskytne-li se bez předchozího onemocnění oka.
Přestože se luxace čočky objevuje ve velké většině případů nejprve jen na jednom oku, jde o problém oboustranný. Zjednodušeně řečeno můžeme říct, že objeví-li se luxace na jednom oku, bude druhé oko postiženo do 1 roku také.

autor článku:
MVDr. Petr Gbelec
Posuzovatel dědičných očních vad
V souvislosti s dědičným onemocněním PLL byla identifikována donorová sestřihová mutace a za pomoci DNA testů lze zjistit přítomnost této mutace. Výsledky pak řadí testované jedince do tří základních kategorií:
Poznámka:

Pokud jsou dva jedinci (pes a fena) PLL clear - čistí, budou pak jejich společní potomci také PLL clear - čistí, a to bez nutnosti PLL testu.

Bude-li jeden z rodičů PLL clear a druhý PLL carrier, bude určité procento potomků PLL clear a ostatní budou PLL carrier, nikdo z nich však nebude postižený a neonemocní.


© Petra Knihová

Aktuality

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

15.7.2017

Capri Blu Mini Sherak

naše mladá fenka miniaturního bullteriéra Capri Blu Mini Sherak složila zkoušku ZOP, ZZO a také canisterapeutické zkoušky

1.7.2017

Adios Amigos Mini Sherak

náš plně testovaný chovný pes miniaturního bullteriéra Adios Amigos Mini Sherak ve svých 3 letech opakovaně absolvoval veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravý, vhodný k chovu - udělen CZDR II.

23.5.2017

Avallon Beauty Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Avallon Beauty Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

23.5.2017

Asmine Belle Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Asmine Belle Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

20.5.2017

Afinity Blue Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Afinity Blue Mini Sherak - matka našeho vrhu E-Mini Sherak - opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.5.2017

Captain Hope Mini Sherak

mladý pejsek miniaturního bullteriéra Captain Hope Mini Sherak - na své první výstavě ve Finsku získal skvělé ocenění V1, CAJC, BOJ, BOS

5.5.2017

B-Mini Sherak

všichni jedinci z tohoto vrhu absolvovali veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravý/á, vhodný/á do chovu, celý vrh je tedy plně testovaný s ověřenou parentitou

5.5.2017

Bonjour Madame Mini Sherak

naše fenka miniaturního bullteriéra Bonjour Madame Mini Sherak absolvovala veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu, je tak nyní plně testovaná


Novinky na webu

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.3.2017

T-3 Sherak

fotogalerie vrhu - přidány nové fotografie psa Tiger Sherak ve 3 letech

2.11.2016

C´est la Vie Mini Sherak

mladá fenka miniaturního bullteriéra C´est la Vie Mini Sherak - přidány aktuální fotografie

7.9.2016

Romance Sherak

naše chovná fena Romance Sherak, matka několika našich vrhů a také matka našeho chovného psa Vinty Sherak - přidána aktuální fotografie z 13 let věku

Vítejte na sherak.cz

Odkazy

doporučujeme Vám:

veterinární péče e-shopSHERAK

chovatelská stanice německých ovčáků a miniaturních bullteriérů

Rooseveltova 1512 Říčany 251 01