Chovatelská stanice německých ovčáků Sherak

Tato kategorie je věnována pouze dění v naší CHS Sherak - dosavadním odchovům, našim psům, fenám, jejich výsledkům a úspěchům, dále štěňatům a jejich rodičům či našim chovatelských plánům do budoucna.Chov německých ovčáků v CHS Sherak

Chovatelská stanice SHERAK byla založena v roce 1994, kdy byl zároveň odchován její první vrh německých ovčáků. Od té doby se aktivně podílí na chovu tohoto plemene s doposud odchovanými 87 vrhy - viz. naše odchovy. Nezačínejme ale od konce a vraťme se tam, kde vše začalo.

Kynologií se zabývám od mládí, zpočátku jsem se však intenzívně věnovala pouze výcviku psů. Nejprve jsem cvičila se svým prvním psem, německým ovčákem bez PP, ke kterému později přibyl další pes, štěně německého ovčáka s PP Ondro Acro. Po nějaké době pak Ondru vystřídal vlkošedý pes s PP Pancho vom Kaibach, kterého jsem si přivezla z Německa. Nepředbíhejme ale...
Krátce poté, co jsem si k prvnímu pořídila psa druhého, Ondráše, se smečka rozrostla ještě o dalšího člena - třetí v pořadí však již byla fena a tehdy jsem se rozhodla začít se věnovat chovu německých ovčáků...

Chovatelská stanice NOChovné feny

První chovná fena a zároveň matka našeho prvního vrhu A-1 byla fena Miss An-Ro, která mi pak ale bohužel již žádný jiný vrh nedala. Pořídila jsem tedy další dvě feny a ty se později staly zakladatelkami mého dalšího chovu. Byly to feny Roxy Acro a Quinta Acro. Obě byly vynikající matky a odchovaly spoustu štěňat, především Quintě však vděčím za většinu mých dosavadních odchovů... Po nějaké době jsem měla možnost získat ještě dvě mladé fenky Kalidiké Bohemia Acro a Alieson Bohemia Acro, ty se později staly dalšími vynikajícími matkami, které odchovaly mnoho našich štěňat.

Nyní bych ráda zmínila několik fen, které měly zásadní vliv na vývoj našeho chovu a jejichž účast na našem chovu považuji za důležitou, počínaje úplnými začátky a konče aktuálními fenami, které v chovu stále působí.

Quinta

Jak jsem již zmínila dříve, za převážnou část svého dosavadního chovu vděčím Quintě Acro, která se ke mně dostala ve svých 4 letech po náhlém úmrtí jejího majitele a dožila se úctyhodných 14 let. Nejznámější z jejích synů je úspěšný Lesko Sherak, který za svou výstavní kariéru získal opravdu velké množství titulů. Z fen byly tři Quinty dcery úspěšně uchovněny, všechny v první třídě: Ginger Sherak, Isabella Sherak a Lindsey Sherak - sestra Leska. V dalším chovu se uplatnily jen dvě, Isabella, matka našeho chovného psa Belvise Sherak, a Ginger. Významně se však prosadila pouze jedna z nich - a tou byla Ginger.

Ginger

Z Quinty prvního vrhu G-1 jsem nechala doma fenku Ginger Sherak, která mi za celý svůj život dala ze všech mých fen asi nejvíce kvalitních potomků. Ginger se dožila 12ti a půl roku a byla nejen matkou, ale také babičkou i prababičkou mnoha odchovů, z nichž na prvním místě bych jmenovala její první dceru z vrhu M-1, mou chovnou fenu a opět vynikající matku Mississippi Sherak. Asi nejznámější syn Ginger je Oxford Sherak, dalšími jejími potomky jsou feny Nicolette Sherak, Raphaella a Romance Sherak a jejich bratr Richmond Sherak. Všichni velice úspěšní na výstavách a všichni se v našem chovu již "podepsali" nějakým svým vrhem... Ginger je matkou i dalších chovných jedinců, mezi něž patří i Zakynthos Sherak či feny Fantastique a Frederica Sherak, a je také babičkou našeho nejúspěšnějšího psa Vintyho Sherak.

Mississippi

Hned z prvního vrhu Ginger jsem se opět rozhodla nechat si fenku, z které se později stala skvělá matka a stejně jako Ginger, i Mississippi Sherak za svou chovnou éru odchovala velké množství potomků. Její nejznámější syn, chovný pes Unique Sherak, je držitelem nejen mnoha titulů z výstav, ale především má splněny i ty nejvyšší zkoušky z výkonu. V současné době v chovu působí již i dcera Mississippi - vnučka feny Ginger a tedy Quinty pravnučka - fena Caramba Sherak, která je se svými složenými zkouškami z výkonu stejně jako Unique velmi úspěšná v oblasti výcviku a současně odchovala i dva vrhy, z mladšího z nich je uchovněna již i její dcera, tedy vnučka Mississippi - Gwendolynn Sherak. Chovné jsou také další dcery Mississippi, feny Paloma Sherak - matka vrhu I-3, a Whisper Sherak. Babičce Miss, momentálně naší nejstarší feně, je nyní již téměř 13 let a v plném zdraví si užívá pohodový a bezstarostný důchod. Je v naprosto skvělé kondici, o čemž svědčí i její neuvěřitelná předvedení a následná umístění na výstavách s několika tituly Nejlepší veterán i ve velmi pokročilém věku...

Romance

Další dcera Ginger, kterou jsem se rozhodla "nechat doma" a která poté pokračovala v chovu, je úspěšná dcera Apolla Hartis Bohemia, fena Romance Sherak, která, přestože neodchovala nijak velké množství potomků, po psu Sancho vom Spitalfeld dala jednoho z nejúspěšnějších jedinců z celé éry našeho chovu, držitele mnoha titulů a výstavních ocenění, našeho chovného psa Vinty Sherak. Vinty je otcem našich vrhů Ch-3, K-3, M-3 a N-3 a jistě se prosadí i jako otec dalších našich potomků. Romance je již také "v důchodu" má za sebou svůj poslední vrh, v kterém se narodil jen jeden pejsek Hugo Boss Sherak, z něho vyrostl krásný pes a nyní je také připravován do chovu. Stejně jako Miss, i Romace se ve svých téměř 11 letech těší pevnému zdraví a skvělé kondici, o čemž také přesvědčila již několikátým titulem Nejlepší veterán na výstavách.

Chelsea

V úplných začátcích našeho chovu spolu s Quintou působila i fena Roxy Acro. Po ní jsem si z vrhu Ch-1 nechala její dceru Chelsea Sherak, která má kromě výstavních úspěchů za sebou i velice pěkné pracovní výsledky. Splněno má 9 zkoušek z výkonu včetně zkoušek nejvyšších, jako je IPO3 či SchH3. Bohužel jen dvě dcery Chelsea jsou chovné, je to úspěšná Gipsy Sherak, po které máme odchován jeden vrh, a fena Shakira Sherak. Pevně doufám, že se obě v dalším chovu zapíší stejně dobře jako jejich matka, která se dožila 12 a půl roku.

Alieson

Další fenou, kterou bych ráda zmínila a která zaujímá velice důležité místo v historii našeho chovu, je Alieson Bohemia Acro. Tato fena, podobně jako Ginger či Mississippi, odchovala opravdu velké množství vrhů a několik z jejích potomků již v chovu také působí. První její chovnou dcerou je Tanganyika Sherak, které se však ze zdravotních důvodů bohužel nikdy nepodařilo zabřeznout, fena Darielle Sherak má za sebou již čtyři vrhy a pátý, svůj poslední, právě očekává. Někteří z jejích potomků jsou již v chovu aktivní. Chovná je i další dcera Alieson, fena Uniqua Sherak, dále její nejmladší dcera Brigitte Sherak a i její bratr Brendon Sherak. Alieson se dožila 11 a půl roku a do poslední chvíle byla čilá a hravá.

Darielle

Po feně Alieson jsem doma nechala jednu fenu, dceru Xandyho Vitaxis, která po své matce "převzala štafetu" a je v našem chovu její úspěšnou pokračovatelkou, fenu Darielle Sherak. Ta je stejně jako Alieson vynikající matka, což dokázala nejen počty štěňat ve svých vrzích, ale i skvělou péčí o své potomky. Z nich je již uchovněna fena Eternity Sherak i její sesra Estes Sherak, ta je matkou našich vrhů K-3 a M-3, kde opět potvrdila rodovou dispozici vysokým počtem štěňat ve vrhu a současně i vynikající péčí o štěňátka. Dalšími Darielly chovnými potomky jsou feny Finity Sherak a Fuji Sherak a dále připravujeme do chovu mladou fenku Jade Sherak. Darielle si na podzim odchovala svůj poslední vrh a od té doby si i ona užívá důchodu.

Ostatní feny

Na našem chovu se během všech let podílelo samozřejmě mnohem více fen, než jsem zde jmenovala. Nezapsaly se však tak významně jako feny již zmiňované a především po sobě nezanechaly žádného potomka, který by nějak ovlivnil další směr vývoje našeho chovu a mohl se jej aktivně zúčastnit. Mezi tyto feny patří např. Brosy Acro, Janet Bilem, Karkulka Anrebri či Aischa Falcon Crag, z nichž každá si odchovala svůj vrh, Aischa vrhy dva, tím však jejich působení v chovu skončilo.

Naše fenky z jiné krve

Ráda bych zde ještě zmínila další fenky, které nepocházejí z "naší krve", věřím ale v jejich budoucnost a především doufám, že přinesou "novou krev" a s ní oživení do mého chovu. Zaprvé jde o šestiletou Ywerry Hartis Bohemia, která odchovala již několik vrhů, pětiletou fenu Bora Hartis Bohemia, čtyřletou Lucky Hartis Bohemia, dále o naši čtyřletou fenku Hundra vom Team Zellwaldrand, tříletou Elli Polux Bohemia a nakonec o nejmladší z nich, dvouletou Fantazzy z Lintichu. Všechny jmenované feny jsou již chovné a kromě Bory Hartis Bohemia si každá odchovala alespoň jeden vrh.

Přehledný tabulkový seznam všech chovných fen včetně jejich vrhů a potomků naleznete v rubrice Feny.
Chovní psi

Kromě fen - matek - byli v chovu pochopitelně použiti i psi a bylo jich mnohem více než fen. Většina z nich má na své konto "připsán" pouze jeden z našich vrhů, někteří dva a jiní i více. Za jednoho z nejdůležitějších chovných psů z počátků působení naší CHS považuji psa Lesko vom Kaibach, kterého jsem měla možnost mít více než rok doma coby krycího psa. Lesko je otcem tří našich vrhů, především je ale otcem již dříve zmiňované Ginger, která se později jako matka v mém chovu prosadila asi nejvýznamněji. Mezi psy - otce - s nejvíce vrhy a potomky odchovanými v naší chovatelské stanici patří jednoznačně Klubový vítěz z roku 2005 Apoll Hartis Bohemia. Z jeho 6 vrhů pocházejí např. feny Raphaella a Romance Sherak a jejich bratr Richmond Sherak, všichni tři potomci feny Ginger, a také Unique Sherak, vnuk Ginger, či fena Tanganyika Sherak. Další velice významný pes v historii našeho chovu je Xandy Vitaxis s 8 odchovanými vrhy. Mezi jeho potomky patří chovné feny Caramba Sherak, Darielle Sherak a také Gipsy Sherak a dále chovný dlouhosrstý pes Quip Sherak. Zatím 5 vrhů máme po dalším špičkovém psu, Klubovém vítězi roku 2009 Sanchovi vom Spitalfeld. Jeho potomci se v chovu zatím ještě příliš neuplatnili, ale jeho dcera Uniqua Sherak a syn Ursus Sherak již chovní jsou. Naším nejúspěšnějším psem je Sanchův syn Vinty Sherak, po němž máme již čtyři vrhy. A nejen jako otec se prosadil Sancho v našem chovu, Sanchův syn Faros Vantaris má také připsány již tři naše vrhy s třemi chovnými jedinci, čímž se Sancho objevuje i v další generaci. Další chovný pes, kterého bych ráda zmínila, je Brix Hartis Bohemia, Klubový vítěz roku 2010, po němž máme také 4 vrhy, a dále Klubový vítěz 2011 a 2013 Cak Hartis Bohemia zatím se 3 vrhy.

Přehledný tabulkový seznam všech chovných psů využitých v našem chovu naleznete v rubrice Psi.


článek aktualizován v březnu 2014

vše, co se týká našeho chovu, je rozděleno do následujících kategorií:

Aktuality

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

15.7.2017

Capri Blu Mini Sherak

naše mladá fenka miniaturního bullteriéra Capri Blu Mini Sherak složila zkoušku ZOP, ZZO a také canisterapeutické zkoušky

1.7.2017

Adios Amigos Mini Sherak

náš plně testovaný chovný pes miniaturního bullteriéra Adios Amigos Mini Sherak ve svých 3 letech opakovaně absolvoval veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravý, vhodný k chovu - udělen CZDR II.

23.5.2017

Avallon Beauty Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Avallon Beauty Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

23.5.2017

Asmine Belle Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Asmine Belle Mini Sherak opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

20.5.2017

Afinity Blue Mini Sherak

naše plně testovaná chovná fena miniaturního bullteriéra Afinity Blue Mini Sherak - matka našeho vrhu E-Mini Sherak - opakovaně absolvovala veškerá zdravotní vyšetření s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.5.2017

Captain Hope Mini Sherak

mladý pejsek miniaturního bullteriéra Captain Hope Mini Sherak - na své první výstavě ve Finsku získal skvělé ocenění V1, CAJC, BOJ, BOS

5.5.2017

B-Mini Sherak

všichni jedinci z tohoto vrhu absolvovali veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravý/á, vhodný/á do chovu, celý vrh je tedy plně testovaný s ověřenou parentitou

5.5.2017

Bonjour Madame Mini Sherak

naše fenka miniaturního bullteriéra Bonjour Madame Mini Sherak absolvovala veškerá zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu, je tak nyní plně testovaná


Novinky na webu

4.2.2018

Ciao Bella Mini Sherak

naše chovná fena miniaturního bullteriéra Ciao Bella Mini Sherak absolvovala veškará zdravotní vyšetření a testy s výsledkem zdravá, vhodná k chovu

14.3.2017

T-3 Sherak

fotogalerie vrhu - přidány nové fotografie psa Tiger Sherak ve 3 letech

2.11.2016

C´est la Vie Mini Sherak

mladá fenka miniaturního bullteriéra C´est la Vie Mini Sherak - přidány aktuální fotografie

7.9.2016

Romance Sherak

naše chovná fena Romance Sherak, matka několika našich vrhů a také matka našeho chovného psa Vinty Sherak - přidána aktuální fotografie z 13 let věku

Vítejte na sherak.cz

Odkazy

doporučujeme Vám:

veterinární péče e-shopSHERAK

chovatelská stanice německých ovčáků a miniaturních bullteriérů

Rooseveltova 1512 Říčany 251 01